Ceník služeb

Cena za hodinu je jednotná, bez rozdílu vybraného druhu konzultace a s možností kombinace více forem v průběhu jednoho sezení. V ceně sezení je zahrnuto i drobné občerstvení (káva, čaj, apod.)


Konzultace - 
400 Kč/ hodinu