HLUBINNÁ  ABREAKTIVNÍ   PSYCHOTERAPIE  (HAP)

                                                    ( REGRESNÍ  TERAPIE)

HAP- co to znamená ? :

Hlubinná (hledá příčiny problémů ať už v blízké, nebo hodně vzdálené minulosti- minulých životech)

Abreaktivní (cílem po nalezení problému, je jeho zpracování problému, tedy- dosažení abreakce)

Psychoterapie ( jde o hledání a zpracování skutečných příčin daného problému (psyché- značí duši a terapie léčbu).

O co v hlubinné terapií jde?

Zakladatelem HAP a otcem této metody v ČR je Andrej Dragomirecký. Tato metoda spadá do oblasti tzv. "alternativních metod". Je založena na základním principu, že vše, každý problém, má svou příčinu a z toho vycházející následek, který se může projevovat. Když tedy odstraníme negativní působení dané příčinou problému, problém tak definitivně zmizí, nebo se podstatně omezí jeho projevy. Představit si to můžeme na zdravotním příkladu, kdy nám jednoho dne bolestivě nateče např. koleno. Můžeme problém vyřešit tím, že si vezmeme prášky od bolesti a nateklé místo budeme mazat mastičkou. Koleno po prášcích přestane bolet, otok se trochu zmírní a na první pohled jsme problém vyřešili. A když se problémy objeví znova, vyřešíme to stejným způsobem. Ale pravá příčina problému pořád zůstala, nikam nezmizela. A toto můžeme opakovat stále dokola a problém se může časem zvětšovat a tím i jeho následky. To vše až do okamžiku, dokud se sami nerozhodneme, tu pravou příčinu nelézt ( např. zajít k lékaři na řádné vyšetření) a odstranit ji. Stejným způsobem to funguje i v rámci emocí a problémy, které si neseme zasuté hluboko v sobě, hluboko ve svém nitru, ve své duši. Pokud se příčiny problémů nenaleznou, budou se vždy znova a znova objevovat. Sezení tak slouží k tomu, aby terapeut v jeho rámci práci s klientem, hledal ty pravé příčiny problémů a ve vzájemné spolupráci tyto příčiny a problémy zpracoval. Problémů se při sezeních může často vyskytnout daleko více, než se jevilo na první pohled. V okamžiku kdy se pravá příčina problémů nalezne ( často i v minulých životech), problém tak definitivně zmizí. 

Pro koho je metoda určena a pro jaké problémy?

Hlubinnou abreaktivní psychoterapií je možné řešit problémy, jejichž příčina je skryta v podobě traumatu prožitého vědomě či nevědomě v minulosti, a který se může projevovat v různých modifikacích.

Regresi je možno aplikovat např. při poúrazové rehabilitaci či pooperačních stavech, chronických bolestech (migrény, problémy se zažíváním, bolesti zad, končetin atd.), neurózách (panické stavy, fobie, úzkost, strach atd.),vztahových problémech, psychosomatických potížích, problémech s nadváhou, psychických problémech (deprese, nedostatek sebedůvěry, neschopnost seberealizace, zátěže v oblastech financí, mezilidských vztahů apod.),celkové harmonizaci osobnosti a zajištění optimálního psychického a duševního rozvoje, problémy se závislostmi (alkohol, nikotin, herní automaty, závislost na PC hrách, apod.), problémy s vyrážkami, alergiemi, problémy s dýcháním, únava a syndrom chronické únavy, pocity méněcennosti, deprese, nutkavá jednání, trávící potíže, noční pomočování, atd.

Věk pro terapii není nijak omezen, je určena pro široký okruh lidí a regresi lze provádět i u třeba u dětí.

Jak sezení probíhá a jak dlouho?

Jedná se o řízený, cíleny rozhovor. Téma k sezení je vždy dohodnuto předem. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, SE TEDY NEJEDNÁ O HYPNÓZU ANI ZMĚNĚNÝ STAV VĚDOMÍ. Klient i terapeut sedí naproti sobě a sezení probíhá za plného vědomí a využívá se asociativní technika vybavování si v bdělé stavu vědomí. Při sezení mí klient zavřené oči aby se mohl lépe soustředit a zároveň vnímal vše, co se děje v okolí. Postupně dochází cíleně vedenými otázkami terapeuta k hledání příčiny problému a teprve po vyhledání všech příčin může být terapie ukončena. Příčiny problému se hledají od procházení událostí v přítomném čase až vracení se v čase ke starší a starší události, kdy se potíže vyskytují, než se objeví příčina.

Toto se však často ale nestává jen po jednom sezení. Sezení vyžadují určitou dávku trpělivosti jak od terapeuta, tak od klienta. Obvykle je třeba k nalezení příčin problému, popřípadě o více problémů, sezení několik. Jedná se tak zhruba o dvě až tři zhruba tříhodinová sezení. Pokud klient i terapeut spolupracují a spojí své síly k řešení problému, jde pak vybavování paměťových záznamů celkem snadno.

U některých skupin lidí (např. lidí pod vlivem drog, dětí, které nevydrží sedět delší dobu, nebo i lidí třeba v zahraničí) je možno využít i tzv. prostředníka, což může být např. matka nebo blízký člověk, který dotyčného dobře zná.

Pro koho terapie není vhodná?

Regresi je třeba zvážit u těhotných žen. Zde by jejich případné traumatické zážitky mohly ovlivnit nenarozené dítě. Další skupinou jsou lidé, kteří jsou dlouhodobě pod vlivem velkého množství alkoholu a celkově látek ovlivňujících psychiku (drogy, léky tišící bolest, psychofarmaka, apod.). Psychika je tak někdy ovlivněna, že přímá regrese zde není možná. U těchto lidí je pak jako jediná možná cesta pracovat s pomocí třetí osoby, prostředníka. Může jím být např. matka nebo blízký člověk, který dotyčného dobře zná. V žádném případě se nedoporučuje u lidí, kteří jsou závislí na účincích farmak, aby samovolně vysazovali nebo omezovali. Toto je určeno jen lékaři, který léky předepsal.