Spolupráce

Sezení a a výklad, mohou v některých případech odkrýt i hluboko zasuté problémy, někdy se v průběhu konzultace objeví záležitosti o kterých se dotyčný zpočátku třeba i ostýchá mluvit. Mohou to být např. různé druhy fóbií, jako třeba strach z ostrých předmětů, nevysvětlitelný strach ze ztráty peněz, chudoby, apod. Velmi často mají tyto problémy svůj původ v minulých životech. Při práci s kartami a kyvadlem, je možno tyto záležitosti odhalit, zjistit jejich původ, ale zbavení se třeba fóbií, je složitější záležitost, na kterou jen karty, kyvadlo nestačí. V takovém případě, pokud klient souhlasí, spolupracuji na odstranění problému s terapeutem Antonínem Javorou, který díky práci s energií, tyto problémy pomůže vyřešit.